ŘÍM - MYSTICKÝ LATERÁN

Napsal SVĚT KOLEM NÁS (») 9. 4. v kategorii ŘÍM, přečteno: 76×
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a onlineimg-1184.jpg

Laterán si svou největší slávu prožil do 14. století, kdy Lateránský palác ještě byl oficiálním sídlem papežů a sláva přilehlé baziliky San Giovanni (Svatého Jana) si nijak nezadala s věhlasem dnešní baziliky Svatého Petra.

Dvě století trvající papežské schizma a vynucený odchod papeže do Avignonu však ukončili dobu slávy Lateránu, nicméně dodnes je oblast paláce a baziliky pod správou Svatého stolce a významnou památkou.

Bazilika San Giovanni in Laterano (Bazilika svatého Jana v Lateránu nebo zkráceně Lateránská bazilika), celým názvem Bazilika Nejsvětějšího Spasitele a sv. Jana Křtitele a Jana Evangelisty, je první křesťanskou bazilikou v Římě a její historie sahá až do roku 314, kdy ji nechal postavit císař Konstantin.

Bazilika je považována za mateřský kostel katolického světa a je také sídlem papeže jako římského biskupa. Latinský nápis na přední fasádě baziliky říká, že je to „matka a hlava všech kostelů města i světa“.

Z původní baziliky ze 4. století toho moc dnes již neuvidíte. Po ničivých zemětřeseních, požárech a nájezdech Gótů a vandalů během let z baziliky zbyly jen ruiny a musela byt postupně zrekonstruována až do dnešní barokní podoby.

Img-1216

Img-1171

Do baziliky vede z portika pět dveří, kterými se dá dostat do každé z pěti lodí uvnitř. Do hlavní lodi vedou bronzové dveře, které pocházejí z budovy Kurie (Senátu), který se nachází na Fóru. Úplně napravo jsou dveře označované jako „Svatá brána“, které se mohou otevřít pouze ve Svatý rok, tedy jednou za 25 let.

Img-1174

Img-1173

Nádherný baldachýn nad hlavním oltářem (hlavní oltář smí používat pouze papež) pochází z roku 1369. Stříbrné schránky nad freskami uchovávají údajně hlavy sv. Petra a sv. Pavla. Apsida je zdobena mozaikou, která se dochovala z původní baziliky ze 4. století a zobrazuje řadu postav různých velikostí.

Img-1184_2

V bazilice je pohřbeno šest papežů – Alexandr III., Sergius IV., Klement XII., Martin V., Inocenc III. a Lev XIII.

V bazilice San Giovanni in Laterano se odehrála řada významných událostí: byl zde pokřtěn Karel Veliký, až do 19. století zde byli před hlavním oltářem korunováni papeži a roku 1929 zde byla podepsána Lateránská smlouva mezi papežem Piem XI. a Mussolinim, díky které se podařilo formalizovat vztahy mezi státem a církví.

Papež (Římský biskup) zde pravidelně slouží mši na Zelený čtvrtek a zúčastňuje se zde také žehnání lidu.

Img-1175

Img-1176

Img-1177

Img-1178

I přes řadu úprav si bazilika uvnitř zachovala původní návrh: hlavní loď lemovaná dvěma uličkami, která končí půlkruhovou apsidou. V hlavní lodi se nachází 12 výklenků se sochami apoštolů, které zde nechal vytvořit Borromini (sochy sem byly umístěny později).

Img-1179

Energie tohoto místa je neskutečná. Je doposud spjata s ranným křesťanstvím. Zde, v těchto zdech,  se rodila světská moc "Církve Svaté" , která ji nakonec přivedla až k schizmatu a zničila její prvotní čistotu. Přes to vše jsou však tyto prostory nádherné. Atmosféra těchto míst je nepopsatelná.

Img-1180

Img-1181

Img-1182

Img-1188

Img-1189

Img-1190

Nedaleko baziliky se nachází nenápadná budova, nazývaná Santa Scala. Je to osobní kaple papežů, která byla postavena na konci 16. století. Do budoby byly umístěny Svaté schody, které  pocházejí ze schodiště v hradu Antonina v Jeruzalémě. Po těchto schodech stoupal zbičovaný a trním korunovaný Ježíš Kristus k Soudnímu stolci Piláta Pontského. 28 mramorových schodů, obložených dřevem nechala do Říma přivézt ve 4.století matka císaře Konstantina, císařovna Helena. Otvory ve schodech, orámované bronzem, označují stopy Kristovy krve, které zde zanechaly jeho nohy, když po těchto schodech stoupal. Zbožní lidé po těchto schodech stoupají v modlitbách a jen po kolenou. Nevěřící a méně fyzicky zdatní mohou jít do kaple po bočním schodišti.

Img-1193

Img-1209

Img-1212

Img-1194

Img-1195

Img-1197

Budova však především ukrývá kapli Sancta Sanctorum, Svatyni Svatých, která ukrývá relikvii nesmírné hodnoty. Obraz Ježíše Krista, podle pověsti vytvořil Svatý Lukáš s pomocí andělů. Těžko dnes říci, kde je pravda, ale každopádně aura obrazu naplňuje nesmírnou čistou sílou celou kapli.

Img-1198

Img-1199

Img-1200

Img-1201

Img-1202

Img-1203

Img-1204

Img-1205

Miloš Fiala

Může se hodit:

Vstup do Lateránské baziliky  je bezplatný, do Scala Sancta rovněž. Za vstup do Sancta Sanctorum se platí 3,50 Eur. 

K Lateránskému komplexu se dostanete pohodlně pěšky od nádraží Termini, kolem Santa Maria Maggiore po Via Merulana. Nebo od Kolossea po Via di San Giovanni.

Z centra , od Piazza Venezia ,sem jedou linky BUS  číslo 85,87,51

Zastavuji u stanice Metra San Giovanni, k bazilice se pak dostanete přes Portu San Giovanni, zachovalou bránu a hradby starověkého opevnění (cca 300 m)

Bus 51 jezdí nejčastěji a nejspolehlivěji. 

U Porty San Giovanni zastavuje i tramvaj 3, která spojuje Trastevere s oblastí poblíž parku Borghese.

Jízdenka na MHD stojí 1,50 Eur, v autobusech a tramvajích je přestupní, platnost označené jízdenky je 100 min. U pokladen, v prodejnách tabáku žádejte Biglietto BIT.

Označování jízdenek ve vozech MHD je trošku složité, je třeba zasunovat jízdenku zhora, svisle a nechat ji projet strojkem. Ostatní cestující vám však ochotně pomohou, pokud budete mít se strojkem problém.

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel sedm a deset